Thanh toán

1. Ngân hàng Sacombank, Chi Nhánh Chợ Lớn
 

    + Chủ tài khoản: Nguyễn Trần Anh Tây - STK: 060035098820

 

2. Ngân hàng Quân Đội (MB)

 

    + Chủ tài khoản: Nguyễn Trần Anh Tây - STK: 1120196669999

 

3. Ngân hàng Vietcombank - CN Kỳ Đồng  

 

    + Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Như Hoàng - STK: 0721000583971

 

đăng nhập tài khoản

Ghi nhớ đăng nhập

đăng ký tài khoản